INSTRUCTIES opstellen/demonteren (vergelijkbaar voor alle grote tenten)